Välkommen till SNOF !

Svensk Neuro-Otologisk Förening

SNOF är en intresseförening inom Svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi.

Föreningen grundades 1982 av kollegorna Angelborg, Bergenius, Henriksson, Hyden, Larsby, Lundquist, Stahle, Wennmo och Ödkvist.

Tidigare hette föreningen Svensk Vestibulär Förening, men bytte namn till SNOF vid årsmötet 2009.


Föreningens syfte är att främja ämnesområdet Neuro-Otologi i Sverige. Föreningensuppgift är att stödja detta ämnesområdepå alla sätt både kliniskt och vetenskapligt.


Vår förening organiserar för närvarandemer än hundra medlemmar från Sverige och nordiska grannländer. Våra medlemmar har ett gemensamt engagemang för yrsel- och balanssjukdomar och relaterade ämnen.

Uppdaterat: 2023-10-28

Aktuellt


Stort tack till alla 48 deltagare!


Internatet 2023 har blivit stort, trevligt och lärorikt! Vi har fått gå igenom ett så viktigt ämne både ur en neuro- och vestibulär synvinkel! 

Ett stort tack till alla föreläsare som har aktivt bidragit till mötet. Vi har fått godkännande att ladda upp olika bidrag i form av åhörarkopior eller inspelningar. Medlemmar kan hitta programmet, bilder och material här


Webbmöte: Migränyrsel

23/03/23 kl 13-17 (ZOOM)

En etablerad eftermiddag med huvudtema Migränyrsel, där olika talare (Lempert, Geisler och Karlberg) har berättat om det aktuella läget om tvärsnitten mellan yrsel och huvuvärk. 

 

Thomas Lemperts föreläsning är tillgängling på den länken (medlemsinloggning gäller) 

Medlemsektion

På medlemssektionen finner Du ett uppdaterat medlemsregister, mailadresser till samtliga medlemmar, behandlingsprogram, referat från konferenser.

På dessa sidor vill vi också att Du som är medlem bidrar till föreningens gemensamma informationsbanker.Användarnamn och lösenord till webbplatsens medlemssektion har skickas ut per mail till alla medlemmar. Har Du glömt lösenorden? Fråga här!